Skivarps Motorklubb

Sök

Månadsmöten

Första måndagen varje månad äger ett månadsmöte rum kl 18:30 i klubbstugan. Under mötet kan medlemmar lägga fram förslag på hur klubbens verksamhet kan förbättras.

Välkomna!

Anteckningar från våra klubbmöten: