Skivarps Motorklubb

Månadsmöten

Under större delen av året äger ett månadsmöte rum första måndagen i månaden – 18:30 i klubbstugan. Under mötet kan medlemmar lägga fram förslag på hur klubbens verksamhet kan förbättras.

Välkomna!