Skivarps Motorklubb

Medlemsavgifter

Familj (medlemmar skrivna på samma adress) med fri träning under 2023, 2400:-

Enskild medlem med fri träning under 2023, 1800:- (Varav 100:- är medlemsavgift)

Medlemskap för föräldrar och barn upp till 16 år, där bara barnet kör med fri träning under 2022, 1800:- (Varav 100:- är medlemavgift)

Ett tecknande av ett medlemskap innebär att man förbinder sig samband med erlagd betalning genomföra två pass med Kiosk/TA samt ett pass som säkerhetsvakt eller annan funktion vid tävlingsarrangemang under året. Följs inte avtalet kommer extra avgift att debiteras medlemmen. Funktionen Kiosk/TA bemannas av två personer vid varje öppningstillfälle och man kommer överens vid resp. tillfälle vem som har vilken uppgift/ansvar. Vem som är TA resp. kioskansvarig antecknas på dagens träningslista. Bokningslista för kiosk/TA samt tävlingstillfällen kommer att läggas ut på hemsidan så snart tävlingsschemat för 2022 är klart. Bokning av träningstillfällen görs av medlemmarna själv fram till den siste mars. Därefter tilldelas tillfällen till de som inte själva bokat sig. Medlemmar ansvarar själv för byten och att ordna ersättare för tilldelat pass. I samband med lösande av medlemsavgift godkänner medlemmen även att namn och  telefonnummer kan skrivas in på Kiosk/TA-schema samt publiceras på hemsida, facebook och anslås i klubblokalen av Skivarps MK. Om man ej har möjlighet att hjälpa till med Kiosk/TA eller ställa upp som funktionär tillkommer en extra avgift på 2700 kr (enskild medlem) och 2600 kr (familj), vilken betalas i samband med medlemskapet. Totalt 4500 kr för enskild medlem och 5000 kr för ett familjemedlemskap. Vi vill betona att vår målsättning är att alla hjälps åt och vi ser gärna att ingen betalar den extra avgiften.

Inbetalning sker till Bg 161-8511

Registrera ert medlemskap i formuläret nedan: