Skivarps Motorklubb

Sök

Skivarpsbanan

Stora banan

Banan är en hårdbana med vissa inslag av sand. Banan har en hel del höjdskillnader. På banan finns ett flertal hopp, två större platåhopp samt ett flertal mindre hopp. 

Mellanbanan

Banan ska användas av förare med cykel på max 85cc.

Hyrcrossbanan

Banan används för hyrcrossen.