Skivarps Motorklubb

Kiosk/TA

För att klubben skall kunna ha öppet alla träningstillfällen under säsongen är det viktigt att alla medlemmar hjälper till som träningsansvariga (TA). Nedan hittar ni aktuell information och anmälan.

Aktuella rutiner för TA

Anmälan till TA

Tilldelade tider